Studencka - ekspercka konferencja archeologii afrykanistycznej poza centrami cywilizacji śródziemnomorskich.

7 - 8 czerwca 2013 r.

 

W czasach studenckich, niektórzy z pomysłodawców idei niniejszego Stowarzyszenia, działali jako Sekcja Archeologii Afrykanistycznej Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do zdecydowanie największych przedsięwzięć SAA KNSA UJ należało zorganizowanie w dnaich 7 - 8 czerwca 2013 roku "Studencko - eksperckiej konferencji archeologii afrykanistycznej poza centrami cywilizacji śródziemnomorskich". Było to duże wyzwanie organizacyjne i niezwykle ambitny projekt jak dla tak młodej i stosunkowo nielicznej organizacji, dodatkowo skupionej wokół niszowego zagadnienia w Polskiej Nauce.

 

Konferencja miała charakter ogólnopolski. Zaproszono do udziału w niej studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, których zainteresowania oscylowały wokół tematyki Czarnej Afryki. Zaproszono nie tylko studentów archeologii, ale także innych kierunków nieodzownie archeologię wspierających, takich jak etnologia, antropologia czy historia. Tematyka konferencji swoim okresem obejmowała czasy od młodszej epoki kamienia aż po okres nowożytni a także historię prospekcji archeologicznej na kontynencie i wkład polskich archeologów w rozwój badań oraz metodologię prowadzonych prac. Natomiast geograficznie i czasowo pomijała klasyczne cywilizacje rozwijające się w basenie Morza Śródziemnego. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń naukowych oraz integracja środowiska studentów zajmujących się naukowo i zainteresowanych problematyką archeologii Afrykańskiej a także popularyzacja w środowisku studenckim tej tematyki. Pomóc temu miało zaproszonie uznanych osobistości zajmujących sie obecnie bądź w przeszłości tematyką archeologii i etnologii Afryki. Z powodu stosunkowo małej grupy studentów zajmujących się problematyką archeologii Czarnej Afryki w Polsce, konferencja miała charakter ogólny, bez ściśle określonego tematu przewodniego.


Przedstawiając szeroką tematykę badawczą, w konferencji uczestniczyło 20 referentów z całej Polski. Dodatkowo swoje odczyty w ramach wykładów eksperckich przedstawiło trzech wybitnych naukowców związanych od lat z tematyką archeologii i etnologii Afryki.

 

Zważywszy na problematykę, konferencja zakończyła się niewątpliwie znacznym sukcesem. Spełniła pokładane w niej nadzieję na poszerzenie horyzontów, rozpoczynających swoją naukową działalność archeologów afrykanistów.

 

Przedsięwzięcie było współfinansowane przez:

Fundację Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego "Bratniak"

oraz

Radę Kół Naukowych UJ.

Fot. Mateusz Mynarski

Powołanie i działalność Sekcji Archeologii Afrykanistycznej KNSA UJ.

Od grudnia 2012 r.

 

Pierwszą wartą odnotowania aktywnością późniejszych członków PTAZA (związaną z archeologią Afryki), było powołanie w grudniu 2012 roku Sekcji Archeologii Afrykanistycznej Koła Naukowego Sudetów Archeologii UJ (SAAfr. KNSA UJ). Inicjatywa zapoczątkowana przez Mateusza Mynarskiego i Krzysztofa Raka miała na celu zorganizowanie w jednym miejscu i wspólne działania tych wszystkich studentów w Instytucie Archeologii UJ, których zainteresowania badawcze oscylowały wokół tematyki Afrykańskiej. Jako że archeologia afrykanistyczna nie cieszyła się wielkim zainteresowaniem i była nieco zapomnianym przez studentów tematem, działalność SAAfr. KNSA UJ miała na celu także popularyzację w środowisku studenckim tej niedocenianej, acz wielce perspektywicznej gałęzi nauki. Było to pierwsze w Polsce zrzeszenie studenckie zajmujących się stricte archeologią Czarnej Afryki. 

 

W tym okresie zrealizowano m. in. wyjazd naukowy do Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie członkowie Sekcji zapoznali się z największymi w Polsce zbiorami afrykanistycznymi, w tym przede wszystkim z zespołami zabytków zebranych przez Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ w latach 70' 80', podczas trzech wypraw Afrykańskich, których tradycję po ponad 20 latach próbowaliśmy kontynuować. Ponadto osoby zrzeszone w SAAfr. KNSA UJ mieli okazję zapoznać się ze zbiorami afrykanistycznymi w Warszawie, Olkuszu czy Krakowie.

 

Do najaktywniejszych członków sekcji w tamtym okresie należeli, oprócz założycieli także Piotr Wysocki, Bogusław Franczyk oraz Justyna Zakrzeńska.

 

Sekcja działa z powodzeniem do dnia dzisiejszego realizując swoje zadania. Serdecznie zapraszmy na fanpage na facebook'u, tam także wiecej informacji:

https://www.facebook.com/SekcjaArcheologiiAfrykanistycznejKnsaUj

Fot. Mateusz Mynarski, Piotr Wysocki, Krzysztof Rak